Các chương trình môi trường

Trụ sở chính đặt tại thành phố Lacey, bang Washington và văn phòng tại các miền của bang. Nhân viên Bộ Môi Sinh là người chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm và đạt tiêu chuẩn cao về tính minh bạch.

Bộ Môi Sinh có 10 chương trình quản lý môi trường.  Nhân viên của bộ thể hiện sự lãnh đạo trong nghiên cứu khoa học, giải quyết vấn đề sáng tạo, quản lý dự án phức tạp và hợp tác sáng tạo. Chúng tôi cân bằng nhu cầu nguồn lực của dân số ngày càng tăng và nền kinh tế, ngăn ngừa, làm sạch các địa điểm bị ô nhiễm, lập kế hoạch cho thế hệ tương lai con người, thủy sản và động vật hoang dã.

Quản Lý Chất Lượng Không Khí

Chúng tôi hợp tác với các cơ quan không khí sạch địa phương để đảm bảo người dân được thở trong không khí trong lành.

Đánh Giá Tác Động Môi Trường

Chúng tôi đánh giá và giám sát môi trường, thu thập và chia sẻ dữ liệu, và đảm bảo công nghệ khoa học của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất. 

Quản Lý Chất Thải Nguy Hiểm và Giảm Trừ Chất Độc

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ để quản lý chất thải nguy hiểm, ngăn ngừa ô nhiễm và thúc đẩy tính bền vững.

Quản Lý Chất Thải Nguyên Tử

Chúng tôi giám sát công tác làm sạch chất độc hại do nhà máy sản xuất plutonium tại Hanford ngày xưa để lại, giúp người dân và môi trường an toàn khỏi nguy cơ phóng xạ và hóa chất nguy hiểm.

Quản Lý Đất Bờ và Hỗ Trợ Môi Trường

Chúng tôi hỗ trợ các nỗ lực của cộng đồng trong việc bảo tồn bãi biển, vùng đất ngập nước và vùng ngập.

Ngăn Ngừa, Chuẩn Bị và Giải Pháp Đối Phó Tràn Chảy

Chúng tôi cố gắng ngăn ngừa, chuẩn bị, đáp ứng các sự cố tràn dầu và chất nguy hiểm.

Tẩy Trừ Chất Độc

Chúng tôi thi công làm sạch đất và nước do các sự cố tràn chảy các chất nguy hiểm và các vùng ô nhiễm trước đây.

Quản Lý Chất Thải Rắn và Tái Chế​

Chúng tôi phối hợp các chương trình quản lý chất thải rắn và tái chế để đảm bảo an toàn cho công chúng và  đạt hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Quản Lý Chất Lượng Nước

Chúng tôi bảo vệ các vùng nước của bang Washington đạt chất lượng để uống, giải trí, sức khỏe công chúng, hoạt động kinh doanh, thủy sản và động vật hoang dã.

Quản lý Nguồn Nước

Chúng tôi quản lý nguồn nước để đáp ứng bền vững nhu cầu hiện tại và tương lai của người dân, trang trại và thủy sản.